Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019


 Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ νανοτεχνολογια


 Εκπαιδευτική επίσκεψη στις      14/11/2019 στον «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ »  

Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν  τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ » και να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την Νανοτεχνολογία.

Τίτλος:
Ποιο μικρό κι απ’ το μ(micro)….!
Μήπως nanο;
Η Νανοεπιστήμη ένα μεγάλο και συναρπαστικό πεδίο σπουδών που περιλαμβάνει στις επεξηγήσεις της «μυστηριώδη» φαινόμενα, τα οποία προσφέρονται για διερευνητικές δραστηριότητες και προκαλούν το ενδιαφέρον, έρχεται να δώσει απαντήσεις.
Σκοπός
Η Νανοτεχνολογία αποτελεί μια τεχνολογία αιχμής και κύριος σκόπος μας είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού περιβάλλοντος μάθησης που θα έχει νόημα για τους μαθητές, δηλαδή θα σχετίζεται με τις εμπειρίες τους και τα προσωπικά τους βιώματα

Στόχοι
Να κατανοήσουν βασικές διαβαθμίσεις του μεγέθους και της κλίμακας και να εξοικειωθούν με την μικροκλίμακα
Να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους κάνουν ικανούς να χειρίζονται θέματα της καθημερινής τους ζωής που βασίζονται στη Νανοτεχνολογία, να αποκτήσουν τον λεγόμενο «νανογραμματισμό»
Να κατανοήσουν ότι τα υλικά έχουν διαφορετικές ιδιότητες στην νανοκλίμακα αλλά και γιατί οι ιδιότητες και δομές τους είναι διαφορετικές
Μαθαίνοντας περισσότερα για το nano, να κατανοήσουν τον φυσικό κόσμο, τις διαδικασίες της επιστήμης και της μηχανικής, και τους τρόπους αλληλοσύνδεσης της κοινωνίας και της τεχνολογίας
Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα
Διαθεματική σύνδεση του προγράμματος με τα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας και Τεχνολογίας.